Drzewisz owłosiony (Hylurgus Ligniperda)

Drzewisz owłosiony – Informacje Ogólne

Drzewisz owłosiony- występujący pospolicie na niżu Polski szkodnik. Żeruje na konarach, które przylegają do ziemi oraz na korzeniach i pniakach sosny zwyczajnej, zdarza się też świerku czy wejmutki. Zaliczany jest do rodziny ryjkowcowatych, gatunek owada z rzędu chrząszczy. Dorosły owad osiąga długość 4,5-6,5 mm i charakteryzuje się wydłużonym, walcowatym kształtem oraz ciemnobrunatnym ubarwieniem. Ma gęste, rdzawe owłosienie.

Drzewisz owłosiony – Występowanie

Populacja występuje w całym kraju, z wyjątkiem niektórych terenów górskich. Jeśli chodzi o żerowanie, to atakuje drzewa raczej iglaste. Drzewisz owłosiony preferuje miejsca nasłonecznione.

Drzewisz owłosiony – Cykl Rozwojowy

Rójka drzewisza owłosionego zaczyna się zazwyczaj w czasie kwietnia oraz maja i trwa od 2 do 7 tygodni- wszystko zależy od pogody. W okresie deszczowym trwa ona dłużej. W tym czasie samica składa od 30 do 80 jaj, po około 1-2 tygodniach wykluwają się larwy, które wygryzają w łyku chodniki długości 4-6 cm.

Drzewisz owłosiony – Wyrządzane Szkody

Szkody zachodzące w wyniku żerowania drzewisza owłosionego prowadzą do niszczenia drzew oraz ich osłabiania. Szkodnik zajmuje drzewa osłabione przez warunki środowiskowe, inne owady czy nawet choroby. Najlepszym miejscem do żerowania dla niego są składowiska drewna i zwały, kiedy atakuje dany obszar wydziela substancje zapachowe, które zwabiają inne owady. Larwy drzewisza prowadzą tak zwany żer uzupełniający, natomiast więksi przedstawiciele tego gatunku żer regeneracyjny.