Drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum)

Drwalnik paskowany – informacje ogólne

Drwalnik paskowany (łac. Trypodendron lineatum) to owad należący do rzędu chrząszczy (rodz. ryjkowcowatych). Tego groźnego szkodnika drewna charakteryzuje walcowata budowa ciała w dorosłej postaci, a także dwubarwne przedplecze w kolorach czarnym, brunatnym bądź czarno-brązowym. Znamienne są różnice w budowie, które odróżniają samice od samców drwalnika paskowanego, ponieważ u samca przedplecze ma kształt zbliżony do prostokąta, natomiast u samicy jest ono owalne. Z kolei czoło u samicy jest wypukłe, a u samca wklęsłe.

Drwalnik paskowany – występowanie

Obszar występowania drwalnika paskowanego obejmuje praktycznie całe terytorium Krainy palearktyczna (tzw. Palearktyki), czyli Europę, Syberię, Wyspy Kanaryjskie, Azory, Maderę, Wyspy Zielonego Przylądka, część Afryki, Półwysep Arabski (poza strefą przybrzeżną), Wyspy Japońskie, Azję Mniejszą oraz część Azji znajdującą się na północ od Himalajów. Szkodnik jest także powszechny w Ameryce Północnej. Drwalnik paskowany szczególnie upodobał sobie żerowania na iglastych gatunkach drzew. Głównie atakuje świerki oraz sosny, ale również modrzewie oraz inne drzewa iglaste. Co ciekawe o obecności drwalnika bardzo często świadczą nie tylko widoczne uszkodzenia drewna, ale również rozwój w drzewach grzybni grzyba abrozyjnego Monilia candida, którego zarodniki są wnoszone do żerowiska przez samicę.

Drwalnik paskowany – cykl rozwojowy, larwa

Cykl rozwojowy drwalnika paskowanego, a ściślej rójka tego owada jest uzależniona od sprzyjających warunków atmosferycznych, niemniej przeważnie rozpoczyna się ona w połowie marca i trwa do maja bądź nawet dłużej, do czerwca. Z jajeczek złożonych przez samicę wylęgają się larwy drwalnika paskowanego, które cechuje budowa łukowato zgięta, długość dochodząca do 4 mm oraz brunatna głowa i biało-kremowy kolor. Również stadium poczwarki drwalnika odznacza się kremową barwą. Poczwarka jest typu wolnego, a sama kolebka poczwarkowa znajduje się głęboko w drewnie. Dorosła postać owada, czyli tzw. imago osiąga rozmiary od 2,5 do 4 mm.

Drwalnik paskowany – wyrządzane szkody

Drwalnik paskowany to najbardziej pospolity szkodnik drewna iglastego w Polsce. Zasiedla drewno zarówno w warstwie kory, ale również drewno, które zostało okorowane. Często drwalnik paskowany atakuje także drewno już obrobione, przetarte i składowane. Negatywnym skutkiem obecności drwalnika paskowanego w drewnie jest znaczące osłabienie jego wytrzymałości, co prowadzi najczęściej do tego, że takie drewno nie nadaje się już do celów budowlanych, a jedynie może być wykorzystane jako opał.
Charakterystycznym wizualnym świadectwem żerowania na drewnie drwalnika paskowanego są powstające na powierzchni drewna sinizny.