Rozwiertek nieparek (Xyleborus dispar)

Rozwiertek nieparek – informacje ogólne

Rozwiertek nieparek (Xyleborus dispar, inaczej nieparek pospolity i nieparek wielożerny) należy do chrząszczy kornikowatych z rodziny ryjkowcowatych. Dorosłe osobniki charakteryzują się bardzo małymi rozmiarami (długość ciała samca wynosi od 1,8 do 2 mm, a samicy od 3 do 3,5 mm). Cylindryczne ciało jest zwarte oraz pokryte jasnymi włosami.

Rozwiertek nieparek – występowanie

Występuje powszechnie w całej Europie, żerując szczególnie chętnie na drzewach owocowych (między innymi jabłonie oraz grusze) oraz na innych drzewach liściastych (np. kasztanowce czy dęby). Chodniki powstają zarówno w gałęziach, jak i pniach drzew.

Rozwiertek nieparek – cykl rozwojowy, larwa

Cykl życia dorosłych osobników trwa rok i można go podzielić na cztery podstawowe stadia. Po zakończeniu zimowania gdy temperatura osiąga ok. 18-20 stopni (kwiecień – maj), osobniki rozpoczynają parowanie. Po zapłodnieniu samce umierają, a samice wyruszają na poszukiwanie nowych drzew w celu złożenia średnio 30 – 40 jaj. Larwy są barwy białej z brunatną głową, a ich przepoczwarzenie następuje po około 4-6 tygodniach w lipcu. Dorosłe osobniki nie tworzą już nowych chodników, czekając do kolejnej wiosny.

Rozwiertek nieparek – wyrządzane szkody

Owady rozpoczynają pracę od utworzenia prostopadłych chodników, od których następnie odchodzą kolejne odgałęzienia. Zniszczenia te powstają na wiosnę, przed złożeniem przez samicę jaj. Powstałe otwory osłabiają drewno, co w konsekwencji może doprowadzić do usychania i łamania się poszczególnych gałęzi lub całego drzewa, w zależności od stopnia perforacji.