Rytel pospolity (Elateroides dermestoides)

Rytel pospolity- najważniejsze informacje

Rytel pospolity jest drewnożernym owadem. Należy do rodziny drwionkowatych. Występuje on powszechnie na terenie całej Polski i jest poważnym zagrożeniem zwłaszcza dla drewna technicznego. Jego siedliskiem są zarówno lasy liściaste, jak i iglaste oraz mieszane.

Występowanie rytla pospolitego

Rytel pospolity żeruje głównie na sosnach, modrzewiach oraz grabach. Jego pożywieniem nie jest samo drewno, ale grzyb Endomyces hylecoeti, który rozwija się na ścianach korytarzy wydrążonych przez owada. Jest on wnoszony do ich wnętrza przez samice. Rytel obecny jest również na drzewach powalonych, złamanych lub ściętych, dlatego jest dużym zagrożeniem w składach drewna i tartakach. Powoduje on głębokie oraz trwałe uszkodzenia. Osobniki są w stanie opanować drewno na całej jego długości, przez co traci ono swoją wartość.

Rytel pospolity- wygląd

Ciało tego owada jest podłużne i walcowate. Osiąga od 6 do 18 mm długości. Posiadają piłkowane czułki. Samce przybierają barwę od żółtej do czarnej, a samice są zawsze żółte lub czerwonobrunatne. Larwy mają około 20 mm długości i wylęgają się ze złożony jaj w ciągu kilkunastu dni. Ich cechą charakterystyczną jest stożkowaty, ostro wyciągnięty wyrostek. Na nim znajduje się 6-7 par równomiernie umieszczonych ząbków. Bardzo szybko stają się one ruchliwe i rozpoczynają drążenie korytarzy w drewnie. Niekiedy żerują one początkowo jedynie na powierzchni drzewa, a dopiero po pewnym czasie wchodzą w jego głąb powodując zniszczenia.