Czterooczak świerkowiec (Polygraphus polygraphus)

Czterooczak świerkowiec – informacje ogólne

Czterooczak świerkowiec (łac. Polygraphus polygraphus) to gatunek chrząszcza zaliczany przez rodziny kornikowatych. Budowę tego kornika można scharakteryzować jako zwartą, osiąga najczęściej nie więcej niż 3 mm długości, a jego umaszczenie szare. Ciekawostką, która znalazła również odzwierciedlenie w nazwie tego owada, jest fakt, iż posiada on jedną parę oczu, gdzie każde oko sprawia wrażenie, jakby było podzielone na dwa oddzielne.

Czterooczak świerkowiec – występowanie

Czterooczak świerkowiec to kornik, którego można spotkać na terenie praktycznie całej Polski. Jego nazwa wzięła swój początek od świerków, czyli ulubionego drewna, na którym żeruje czterooczak świerkowiec. Obiektem zainteresowania są także inne gatunki iglaste jak sosny oraz modrzewie. Kornik zasiedla głównie drzewa młodsze oraz średnie o wieku dochodzącym do 40 lat, najchętniej osłabione przez opieńkę miodową lub korzeniowca wieloletniego. Wzmożone żerowanie czterooczaka świerkowa można także zaobserwować na terenach, gdzie występuje zjawisko zakłóconych stosunków wodnych.

Czterooczak świerkowiec – cykl rozwojowy, larwa

Rozmnażanie czterooczak świerkowca możemy podzielić dwie generacje rójek. Pierwsza odbywa się w kwietniu lub maju, z kolei druga w lipcu bądź sierpniu. W przypadku dwóch generacji rójek można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że u nowego pokolenia korników wystąpi tzw. generacja siostrzana. Ponadto o różnych porach roku w żerowiskach można spotkać jednocześnie różne stadia rozwojowe: larwy oraz chrząszcze. Larwy czterooczaka świerkowca, żerują w łyku drzewa, drążąc charakterystyczne, wielogałęziowe chodniki.

Czterooczak świerkowiec – wyrządzane szkody

Kornik ten jest wskazywany jako jeden z najgroźniejszych fizjologicznych szkodników świerka. Znamienne jest to, że czterooczak może żerować samodzielnie, ale także z innymi drewnojadami jak np. kornik drukarz, co niestety bardzo często doprowadza do dewastacji i obumierania drzewostanu.

(Obrazek w nagłówku: https://baza.biomap.pl/pl/taxon/species-polygraphus_poligraphus/)