Kornik drukarz (Ips typographus)

Kornik drukarz (Ips typographus) to najbardziej popularny i najbardziej znany w Polsce owad z rodziny kornikowatych. Kornik drukarz w dorosłej postaci jest chrząszczem, który osiąga maksymalnie długość 5mm. Kornik drukarz żeruje najczęściej w drzewach iglastych – najczęściej w sosnach, rzadziej w sosnach i modrzewiach.

Kornik drukarz – występowanie

Zasięg geograficzny kornika drukarza obejmuje prawie wszystkie kraje w Europie. Nadto spotkać go można w Azji – głównie na obszarach Syberii, Gruzji i dalekiego Wschodu. Zasiedla japońskie wyspy Honsiu i Hokkaido. Spotykany jest także w Afryce. W Polsce występuje głównie na obszarach gór i niżu.

Kornik drukarz – rójka

Rójka kornika drukarza występuje gdy temperatura wynosi minimum 14 stopni C, najczęściej w kwietniu i maju. Trwa od 2 do 3 tygodni. W czasie rójki samica kornika drukarza składa od 30 do 50 jaj, z których wylegają się larwy. Larwa kornika drukarz jest również niebezpieczna jak jego dorosłe stadium – żeruje w drewnie uszkadzając je.

Kornik drukarz – zwalczanie

Zwalczanie kornika drukarza w lasach jest zabiegiem koniecznym, ponieważ liczne i szybko rozmnażające się gradacje korników prowadzą do całkowitego wyniszczenia drzew w lasach, co prowadzić może do zaburzenia ekosystemu leśnego. Kornik drukarz zwalczanie realizowane jest najczęściej przez wycinkę i wywóz drzewa z lasu. Inne znane metody zwalczania tego kornika to pułapki feromonowe oraz okorowywanie drzew.