Trzpiennik Olbrzymi (Urocerus gigas)

Trzpiennik Olbrzymi – informacje ogólne

Trzpiennik olbrzymi (łac. Urocerus gigas) bezsprzecznie jest bardzo charakterystycznym szkodnikiem drewna z racji swojego podobieństwa do szerszenia, z którym jest nagminnie mylony. Owad ten jest największym szkodnikiem drewna obrobionego. Samice zazwyczaj osiągają rozmiary dochodzące do 4-5 cm długości, natomiast samce od 1 do 2,5 cm. Trzpiennik olbrzymi ma żółte czułki i odnóża oraz czarno-żółte ubarwienie. W dorosłej postaci trzpienniki olbrzymie żyją przez okres kilku tygodni.

Trzpiennik Olbrzymi – występowanie

Trzpiennik olbrzymi występuje w całej Europie, w tym również na terytorium całej Polski. W warunkach naturalnych trzpienniki atakują przede wszystkim iglaste gatunki drzew, ze szczególnym uwzględnieniem świerków, najczęściej drzew osłabionych, wykarczowanych, świeżo ściętych lub obumierających. Jeśli chodzi o żerowanie na tzw. drewnie obrobionym, czyli wykorzystywanym do celów budowlanych to tutaj także trzpiennik olbrzymi preferuje drewno odmian iglastych. Opisywanego szkodnika bardzo często można spotkać np. w ścianach domów z bali.

Trzpiennik Olbrzymi – cykl rozwojowy, larwa

Rozwój trzpiennika rozpoczyna się od złożenia jaj przez samicę. Ich liczba może dochodzić w sprzyjających warunkach nawet do 350 jajeczek, które składane są wewnątrz korytarzy wydrążonych w drewnie. Co ciekawe samice po złożeniu jaj wprowadzają do drewna zarodniki grzybów, które rozwijając się, porastają otwory w drewnie, a jednocześnie stanowią w późniejszym okresie pokarm dla larw trzpiennika olbrzymiego. Larwy, które osiągają do 40 mm długości, żerują na drewnie przez okres około dwóch lat, drążąc korytarze o długości wynoszącej w przybliżeniu do 50 cm. Po wspomnianych dwóch latach larwa trzpiennika olbrzymiego przechodzi do kolejnego stadium rozwoju, tj. poczwarki, która ostatecznie pozwala osiągnąć temu owadowi dojrzałą postać.

Trzpiennik Olbrzymi – wyrządzane szkody

Zasiedlenie i żerowanie drewna przez trzpiennika olbrzymiego niesie za sobą poważne konsekwencje. W lasach ten szkodnik wyrządza bardzo duże szkody, jeśli chodzi o drzewostan świerkowy. Warto też dodać, że groźny dla drzew jest nie tylko czas żerowania tego drewnojada, ponieważ trzpienniki mają umiejętność wprowadzenia do struktury drewna specjalnej toksycznej substancji, która prowadzi do obumierania drzew. Jeśli chodzi o szkody wyrządzane na drewnie konstrukcyjnym, to kanały drążone przez trzpienniki trwale osłabiają parametry wytrzymałościowe drewna.